15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Sztandar

Akt nadania sztandaru.

 

W październiku 1995 roku, w 60 rocznice utworzenia w Sieradzu stacjonarnej jednostki Wojska Polskiego, 15 Brygada Radioliniowo-Kablowa dostąpiła szczególnego zaszczytu - przyjęła nazwę wyróżniająca "SIERADZKA".

Jednocześnie wręczono jednostce nowy sztandar, który ufundowany został przez społeczność regionu sieradzkiego.

 Historyczne zdjęcie dowódców jednostki wojskowej w Sieradzu - 19.X.1995r.

Uroczyste przekazanie sztandaru

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych