15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Aktualności
Uroczyste pożegnanie
29.01.2018
Dla 6 naszych żołnierzy poniedziałek był ostatnim dniem służby w sieradzkiej brygadzie. Podczas uroczystego apelu dowódca złożył im podziękowania za wieloletnią współpracę.

 
Podpułkownik Tomasz Zaborek – służbę wojskową rozpoczął w roku 1992. Od 1996 roku służył w brygadzie na stanowiskach: od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu. Odznaczony brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę”, srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP – III stopnia oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych. Służbę wojskową będzie kontynuować w Dowództwie Garnizonu Warszawa.  
 
Starszy chorąży sztabowy Jarosław Gaik – z wojskiem związał się w roku 1986 jako kadet Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojsk Łączności. Cztery lata później trafił do sieradzkiej brygady. Uczestniczył w wojskowych misji zagranicznych (PKW Irak - dwukrotnie, PKW UNDOF Syria) i był wielokrotnie odznaczany (złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, brązowy medal „Za Długoletnią Służbę’ i Gwiazda Iraku). Po 31 latach odszedł do cywila.
 
Starszy chorąży sztabowy Janusz Nowinowski – wojskową drogę rozpoczął jako kadet Szkoły Chorążych Służby Czołgowo-Samochodowej (1992 r.). Z sieradzką brygadą związał się w październiku 2011roku. Pełnił obowiązki szefa kompanii – dowódcy drużyny. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczony, m.in. srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę”, odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP – III stopnia. Po ponad 25 latach służby wojskowej postanowił odejść do cywila.
 
Starszy chorąży Mirosław Kurp – rok 2000 to początek Jego przygody z mundurem (w charakterze elewa Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki). Do brygady przybył w roku 2003. Po niemal 18 latach służby wojskowej odszedł do cywila.
 
Starszy kapral Przemysław Krawczyk – służbę rozpoczął w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej (2002 r.). Do naszej brygady przybył w roku 2004. Po 15 latach i 6 miesiącach służby wojskowej postanowił odejść do cywila.
 
Starszy szeregowy Paweł Potasiński – służbę wojskową rozpoczął w sieradzkiej brygadzie jako żołnierz ZSW (rok 2001). Do służby powrócił w styczniu 2010 roku – już jako żołnierz zawodowy. Po niemal 8 latach służby wojskowej odszedł do innej jednostki wojskowej.   
 

 

Beata MICHALSKA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych