15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Aktualności
Awans na porannym apelu
30.07.2018
Podczas porannej zbiórki pododdziałów dowódca brygady wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Na stopień kaprala awansował st. szer. Tomasz MUSIAŁEK. Dotychczas służył na stanowisku operatora w składzie sekcji wsparcia dowodzenia i łączności batalionu łączności. Z dniem 30 lipca br. rozkazem Dowódcy 15 BWD, obejmie obowiązki dowódcy drużyny kompanii wsparcia batalionu łączności.
 
Anna Bartosik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych