15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Współpraca

Na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 roku z późn. zm., 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia podpisała porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Roczny Plan Współpracy 15. SBWD z Organizacjami Pozarządowymi i Partnerami Społecznymi:
- na 2012 rok  pobierz >> 
- na 2013 rok  pobierz >>
- na 2014 rok  pobierz >>
- na 2015 rok  pobierz >>
- na 2017 rok  pobierz >>
Plan współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa i jednostek podległych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi:
- na 2015 rok  pobierz >>
- na 2016 rok  pobierz >>
- na 2017 rok  pobierz >>

 
WYKAZ  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z 15. SIERADZKĄ BRYGADĄ WSPARCIA DOWODZENIA

 
Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Wojska Polskiego w Błaszkach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie
Szkoły Podstawowa w Szadku
Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia w Sieradzu
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD
Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939
Ogólnokształcące Liceum Katolickie w Sieradzu
 
Zapotrzebowanie limitów środków bojowych na realizację przedsięwzięć z partnerami społecznymi z użyciem środków bojowych na 2018 rok.
 
Partner społeczny, który zamierza realizować przedsięwzięcie w ramach współpracy (które zostanie ujęte w „Planie współpracy (…) na 2018 rok”) z wykorzystaniem środków bojowych, przesyła w terminie do końca lutego bieżącego roku potrzeby do dowódcy jednostki wojskowej celem dokonania uzgodnień, które następnie zostaną wysłane do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Wniosek ten stanowić będzie podstawę do sporządzenia zbiorczego zapotrzebowania środków bojowych przez DEKiD do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na 2018 rok.
Jednocześnie, zgodnie z Decyzją Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, partner społeczny składa wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w „Planie współpracy (…) na 2018 rok” do dowódcy jednostki wojskowej do dnia 8 września.
Kontakt w przedmiotowej sprawie:
tel. 261-611-539
tel. 261-611-545
 
* Złożenie wniosku na środki bojowe nie jest równoznaczne z ich przyznaniem
(uzależnione od możliwości limitu SZ RP).
 
 
  
 
 

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych