15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Udzielanie informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia jest stroną internetową, poprzez którą umożliwiamy Państwu powszechny i bezpłatny dostęp do informacji.
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 782) Pobierz
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68) Pobierz
 
Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94) Pobierz
 
Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172) Pobierz
 
Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 15.SBWD jest udostępniana na wniosek.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:
 
ustnej lub telefonicznej;
elektronicznej
dostarczony osobiście.

Wnioski realizuje:

Redakcja BIP
tel. 261 611 533
Fax: 261 611 466
e-mail:
15bwd.rzecznik@ron.mil.pl
 
Adres korespondencyjny:
15.SBWD
ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych