15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Działalność Brygady
15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia jest największą jednostką łączności w Wojsku Polskim, podporządkowana Dowództwu Garnizonu Warszawa. Jest przeznaczona do rozwijania i eksploatacji węzłów łączności stanowisk dowodzenia. Jednostka zapewnia łączność w układzie narodowym i koalicyjnym w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Główny wysiłek sieradzkich żołnierzy skupia się na opanowaniu obsługi sprzętu łączności i informatyki najnowszej generacji oraz współpracy w sojuszniczym systemie.
Brygada regularnie uczestniczy w ćwiczeniach międzynarodowych, realizuje również specjalistyczne zadania w ramach misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
Poza działalnością szkoleniową brygada działa aktywnie w obszarze współpracy ze społeczeństwem, realizując wiele cennych projektów upowszechniających historię polskiego oręża oraz wiedzę na temat współczesnych Sił Zbrojnych. Jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji łączności. Podejmuje również liczne działania edukacyjno-szkoleniowe adresowane do uczniów szkół województwa łódzkiego.   
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych