15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Praca
WSTĄP W SZEREGI SIERADZKICH ŁĄCZNOŚCIOWCÓW
WOLNE ETATY W 15 SBWD
  
W dniu 27 listopada 2018r. o godz. 8.00 na hali sportowej przy ul. Mickiewicza w Sieradzu odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia.
  
Postępowanie obejmować będzie:
- rozmowę indywidualną,
- rozmowę z psychologiem,
- analizę dokumentów personalnych,
- sprawdzian z wychowania fizycznego (szczegóły w załączniku).
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie n/w dokumentów:
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
- dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa
 
Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):
- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np. opinia służbowa, pismo pochwalne,
  list gratulacyjny itp.),
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.
 
W czasie trwania egzaminów brygada nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.
  
Poszukujemy kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych:
- oficerów o stopniach wojskowych: PPOR., POR., KPT., MJR;
- podoficerów o stopniach wojskowych: KPR., ST. KPR., PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR.,CHOR., 
  ST.CHOR;
- szeregowych o stopniach wojskowych: SZER., ST. SZER.;
- żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, oraz osób,
  o których mowa w art. 17a ust.1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 
Szczegółowe informacje pod nr tel.: (043) 8261525, (043) 8261526, (043) 8261697, (043) 8261693.
Pocztą elektroniczną: 15bwd.kadry@wp.mil.pl
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych