15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Praca
SZUKAMY TECHNIKA
Brygada poszukuje kandydata na stanowisko pracownika resortu obrony narodowej
 - technik w sekcji wsparcia dowodzenia i łączności(S-6)
 
GŁÓWNE ZADANIA.:
 • zarządzanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych przeznaczonymi do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi aktami normatywno-prawnymi;
 • zapewnienie ciągłości działania zarządzanym systemom teleinformatycznym;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjnej systemów teleinformatycznych;
 • składanie wniosków o użyczenie lub przekazanie oprogramowania z eBiblioteki oraz gospodarowanie tym oprogramowaniem;
 • realizacja procedur Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • planowanie i rozdział sprzętu informatycznego w ramach PMT;
 • wsparcie użytkowników w ramach funkcji HelpDesk dla niejawnych systemów teleinformatycznych;
 • opracowanie i przesłanie sprawozdania w dziedzinie informatyki i telekomunikacji;
 • realizacja procedur w zakresie wymazywania i niszczenia wstępnego niejawnych IND;
OCZEKIWANIA:
 • wykształcenie minimum średnie ze stażem pracy 3 lata lub wyższe ze stażem pracy  1 rok, kierunek informatyka, telekomunikacja, łączność,
 • doświadczenie w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi,
 • doświadczenie w administrowaniu niejawnymi systemami teleinformatycznymi RON,
 • poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE,
 • samodzielność,
 • umiejętność logicznego myślenia, pracy z ludźmi,
 • obowiązkowość,
 • dyspozycyjność,
 • terminowość.
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o składanie aplikacji, zawierających klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ”.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA CV ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
 
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz (z dopiskiem „technik – (S-6)”);
 
drogą elektroniczną na adres: a.niewiadomski@ron.mil.pl
 
Termin składania dokumentów 28.02.2019r.
 
Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych