15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Praca

WSTĄP W SZEREGI SIERADZKICH ŁĄCZNOŚCIOWCÓW
WOLNE ETATY W 15 BWD
 
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:
-  oficerów o STE: POR./KPT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby
   wojskowej,
-  podoficerów o stopniach wojskowych: SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR. dla żołnierzy rezerwy spełniających
   wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,
oraz osób, o których mowa w art. 17a ust.1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 
W związku z powyższym w dniu 15.06.2018 r. od godz. 8.00 w hali sportowej JW Nr 1551 w Sieradzu przy ul. Mickiewicza 6, zostaną przeprowadzone kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w w/w korpusach.
 
We wskazanym terminie przeprowadzone będą także kwalifikacje kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach przeznaczonych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów i podoficerów i szeregowych:
-  oficerów o STE: PPOR./POR., POR./KPT., MJR.
-  podoficerów o STE: PODOFICER
-  szeregowych o STE: SZER./ST. SZER.
 
Postępowania obejmować będą:
-  rozmowę indywidualną,
-  rozmowę z psychologiem,
-  analizę dokumentów personalnych,
-  sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg
   wahadłowy 10x10,
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie n/w dokumentów:
-  świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
-  dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa,
-  inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
-  dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np. opinia służbowa, pismo pochwalne, list
   gratulacyjny itp.).
 
W czasie trwania egzaminów brygada nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.
 
Do kontaktów roboczych  wyznaczam n/w żołnierzy sekcji personalnej (S-1) sztabu brygady:
-  por. Adam NIEWIADOMSKI (tel. 261-611-525),
-  st. chor. Marcin KACPRZAK (tel. 261-611-526).
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych