15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Pochówek z wojskową asystą honorową

Zasady kierowania wojskowej asysty honorowej
przez Dowódcę Garnizonu Sieradz (Jednostki Wojskowej Nr 1551)

 
Garnizon Sieradz obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego.
Decyzję o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej podejmuje Dowódca Garnizonu Sieradz (Jednostki Wojskowej Nr 1551).
Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić:
kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu (Jednostki Wojskowej Nr 1551) kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.
Osobą uprawnioną w garnizonie do przyjmowania wniosków jest Komendant Garnizonu Sieradz.
Proszę mieć na uwadze, że przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości nie jest obligatoryjne.
 
Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:
Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Komendanta Garnizonu Sieradz.
tel. 261–611–541,
tel. 261–611–539.
 
Akty prawne:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych